ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

EUROPE ROMANTIC 9 DAYS (TG)

เส้นทางสายโรแมนติกที่สุดในยุโรป ชมเมืองในหุบเขาซาลส์บูร์ก อินสบรูค ชมเมืองริมทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ ลูเซิร์น เข้าชมความสวยงามภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ และ พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา

(more…)

ทัวร์ยุโรปเทือกเขาแอลป์

THE BEST OF ALPS 10 DAYS (TG)

เส้นทางเทือกเขาแอลป์มาอีกแล้วค่ะ เราถนัดที่จะพาท่านเที่ยวยอดเขาเน้นธรรมชาติ นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขามองบลังค์ นั่งรถไฟสายสีแดงเพื่อไปชมทะเลน้ำแข็ง ล่องเรือชมความงามน้ำตกไรน์ ชมวิวแบบพาโนราม่าฮัลล์สตัทท์

(more…)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

THE GREATER OF SWITZERLAND 10 DAYS (TG)

นั่งรถไฟสายกลาเซียร์วิ่งช้าที่สุดในโลก เพราะต้องผ่านทิวเขาที่สวยงาม ขึ้นรถรางที่ชันที่สุดในโลก พิชิตยอดเขากอร์เนอร์แกรท พิชิตยอดเขายูงเฟรา นั่งกระเช้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก ชมสวนทิวลิปไมเนาดังพอๆกับเคอเคนฮอฟ มีเวลาให้ท่านได้ช๊อปปิ้ง

(more…)

ทัวร์อิตาลี

THE GREATER OF ITALY 12 DAYS (LH)

เข้าบารี – ออกเวนิส ไฟล์ทสวยมากไม่ย้อนเส้นทาง ทำให้มีเวลาเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 4 เมือง ชมเมืองอัลเบอโลเบลโล มาเทร่า เวโรน่า บารี และ พิชิตเทือกเขาโดโลไมท์ เมืองไฮไลท์สำคัญก็ยังเที่ยวครบอย่างโรม เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เกาะคาปรี เกาะเวนิส และ เส้นทางสายอมาลฟี่

(more…)