THE BEST OF ALPS 10 DAYS (TG)

เส้นทางเทือกเขาแอลป์มาอีกแล้วค่ะ เราถนัดที่จะพาท่านเที่ยวยอดเขาเน้นธรรมชาติ นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขามองบลังค์ นั่งรถไฟสายสีแดงเพื่อไปชมทะเลน้ำแข็ง ล่องเรือชมความงามน้ำตกไรน์ ชมวิวแบบพาโนราม่าฮัลล์สตัทท์

ประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เดินทาง 10 วัน

กำหนดการเดินทาง

7 – 16 เมษายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • บินตรงสายการบินไทยสะสมไมล์รอยัลออคิทส์พลัสได้
  • รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า & รวมค่าทิปคนขับรถแล้ว
  • เดินทางสงกรานต์รับไม่เกิน 25 ที่นั่ง บริการทั่วถึง
  • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว เน้นทำเลที่ตั้ง
  • เมนูอาหารพื้นเมือง อาหารจีนบางมื้อ (Deluxe Menu)
  • หัวหน้าทัวร์ชำนาญทาง มีความรู้ และ ความสนุกสนาน